Contact Us
Xiu Wu Rong Xin Technology Co., Ltd.
Contacts:Mr. Zhang
Tel:0391-3800130
Fax:0391-3800130
Phone:13343610576
Zip Code:454350
Contact us

  

            JiaoZuo Tiananhe Trading Co., Ltd

 

            Contact:ADA

 

            Tel:+86-13752609332

 

     Email:fbzh3322@allcharcoals.com

 

          Web:  www.allcharcoals.com

                Add:  Dong river stockaded village, Wuliyuan area, Xiuwu county,

                     Jiaozuo city, Henan provinc, 454350, China